יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 

אכזבה ממשה פייגלין הגישה של משה פייגלין נשתנה הרבה לגריעותא. למשל מה שכתב על המנדט ה-18 של זהות, אדם שדורש ברבים שאין לעשות ברית מילה, מצוה שגם הכי גרועים בעם ישראל מחללי שבת ואוכלי חזיר מ"מ שומרים על מילה. לאיש הזה שמתנגד למילה יש לו הערכה. וז"ל משה פייגלין: "גדי וילצ'רסקי (מספר 18 ברשימת זהות לכנסת), הוא אדם נפלא שבחר לפעול כרצונו ובהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו". אם זה גם אדם נפלא, אז מה זה משה פייגלין, הוא עבר את הגבולות. וכן ההכנסה של חיים אמסלם במנדט השני ברשימה שלו, שהוא מסוכן מאוד, ומפקיר בזה את ענין הגרות. וכן הלאה. ועוד הרבה בעיות בגישה הכללית שלו על "חירות".