יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
חמץ הוא יוצא דופן ● התורה חסה על ממונם של ישראל ● "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" ● אופנים שמותר לבזבז יותר מחומש ● לחוס על הממון ● בעית יוקר הדיור ● "איני דר אלא במקום תורה" ● האם שייך לדמות לזמנינו ● טענת ביטחון בה' ● לדאוג שבנות ישראל תמצאנה שידוכים ● מקום תורהבעיירות קטנות ● איסור הוצאה דאורייתא ● מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי
22:22 (12/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:55*