יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
דברי הגאון הרב נסים קרליץ שליט"א נגד התכלת (ארגמון קהה קוצים) ● לולא החזו"א היינו פטורים משמירת שמיטה ותרו"מ? ● תורה לא בשמים היא ● ראיה נוספת על אמיתות התכלת ● "מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" ● דעת מרן החזון איש זצ"ל ● במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ● "חדש אסור מן התורה" ● טענות נוספות נגד התכלת, וסיבתם ● כ"ק האדמו"ר מסטמר זצ"ל: גילוי התכלת הוא אתחלתא דגאולה ● מסקנא
17:30 (28/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:תכלת*