יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
דברי הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן זצוק"ל בתו"ד על מורינו הרב שליט"א: "תלמיד חכם עצום... הוא איש קדוש ונורא האיש הזה רבי יצחק. הוא חוקר כל דבר בלי משוא פנים. בתוך התורה. הוא לא מפחד מכל הביזיונות שעושים לו. הוא חכם גדול... נדמה לי שרבי יצחק ברנד עשה קונטרס על הנושא הזה. אני צריך לבקש ממנו את זה" [הקלטה + PDF]
01:02 (27/05/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:זילברמן-הרב* הוספה: בענין בנין בית המקדש, למעשה בשלב זה חסר לנו עוד בירורים על המקום המדויק של בית המקדש, ועל שיעור האמה. שאף שאנו יודעים שתחת כיפת הסלע נמצא מקום המקדש, אבל זה לא על המצב המדויק שיאפשר לנו לבנות את בית המקדש. ואולי ע"י חפירות ניתן לגלות יותר בירורים, או ע"י איזה דרכים אחרים ניתן לגלות דברים בענין זה.

 
ליקוטים מהגרי"ש זילברמן זצוק"ל על ימות המשיח, הר הבית, ועל מורינו הרב שליט"אליקוטים מהגרי"ש זילברמן זצוק"ל על ימות המשיח, הר הבית, ועל מורינו הרב שליט"א
 

20:30 (18/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
פינוי המאחזים נעשה לא משום שהם לא חוקיים אלא יש כאן מלחמת דת ● יסוד המאחזים הוא, שמפרסמים מה שכתוב בתורה שהקב"ה נתן א"י לעם ישראל, בגלל שאנחנו עם הנבחר, ושארץ ישראל שייכת רק לנו