יום ד', יא’ בטבת תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מהי מהות חג שבועות ● הקושי לשנות את ההנהגה ● "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" ● שמירת המצוות בחו"ל הוא כדי שכשיחזרו לא יהיו כחדשים ● שני סוגי נסיונות בענין דבר חדשים, ולענין ארץ ישראל ● אחד מיסודות קבלת התורה הוא לקיים מצוות שלא היו מורגלים ● קרבנות בזמן הזה ● הג"ה, בענין צבע ארגמן ● תרומה מדאורייתא כשרוב ישראל על אדמתם ● קבלת התורה בכל דור ודור מחדש ● נספח ● דעת הגר"א שיש להשתדל להקריב קרבן התמיד
23:20 (17/05/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:קבל-התורה*