יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 
 
 
מה ענין ציצית אצל מוציא שם רע ● האומר על תכלת שהוא קלא אילן ● הגאון רבי שמואל נדל שליט"א בענין התכלת

*אובייקט:מה ענין ציצית אצל מוציא שם רע2*