יום א', יד’ באייר תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
עשרות חרדים עלו להר הבית לרגל זאת חנוכה וערכו 'סיום' של סדר מועד בבלי וירושלמי ● וידיאו מדברי מורינו הרב שליט"א על ההר בו ביאר את מצוות העליה להר הבית לקידום עבודות המקדש ובניינו בפעולות מעשיות. לכך הוסיף את סוגיית האיסור לנסות את הקב"ה בנסים כחיזוק לצורך בפעולה מעשית אנושית לקידום בניין המקדש, ולא להמתין למקדש שיופיע בדרך נס
21:04 (21/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

מן התקשורת: ערוץ 7 כיכר השבת *אובייקט:הר הבית זאת חנוכה2* כחמישים יהודים המשתייכים לזרם החרדי עלו היום (רביעי) להר הבית בראשות הרב יצחק ברנד, מגדולי תלמידי ישיבת פונוביז', והרב אליהו וובר, מרבני החורבה בירושלים. בתוך הר הבית ערכו העולים ''סיום'' על כל סדר מועד בשני התלמודים, בבלי וירושלמי. בדברי תורה שנשא על ההר האריך הרב יצחק ברנד לבאר את מצוות העליה להר הבית לקידום עבודות המקדש ובניינו בפעולות מעשיות. לכך הוסיף את סוגיית האיסור לנסות את הקב"ה בנסים כחיזוק לצורך בפעולה מעשית אנושית לקידום בניין המקדש, ולא להמתין למקדש שיופיע בדרך נס. הרב וובר הרחיב בדבריו בדיני העבודה בטומאה מתוך סוף מסכת חגיגה שסיימו במקום, וציין כי על פי המבואר שם עשו את "כל ישראל חברים", כלומר את העליה המשותפת של כלל ישראל להר ברגל, למרות שלכאורה בכך טימאו את כלי המקדש, ואף נזקקו להטבילם אחר כל רגל. כל זאת על מנת שלא להרחיק אפילו את עמי הארץ מהחובה לעלות ולהיראות בהר, למרות שעמי הארצות של אותה תקופה לא היו מקפידים על דיני הטהרה כראוי. בארגוני המקדש מברכים על התחזקות הקריאה לעלייה להר הבית במגזר החרדי ומציינים כי במשך ימי החנוכה עלו להר הבית כהלכה למעלה מאלף יהודים. זאת לראשונה בתולדות הר הבית מאז שחרורו.

 
 

19:33 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה