יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
תמונות ● עשרות אברכים חרדים בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב דב ליאור שליט"א, והרב יצחק ברנד שליט"א עלו להתפלל בהר הבית למען שלום יושבי ארץ ישראל ● הגר"ד ליאור הכריז: "אף אחד מאיתנו לא עולה אפילו במקום שיש בו ספק איסור כרת" ● הערבים קיללו ועשו פרובוקציות המשטרה התעלמה ● כי ביתי בית תפילה יקרא
19:30 (23/08/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

עשרות אברכים בחורים וילדים חרדים עלו להר הבית והתפללו לשלום יושבי ארץ הקודש, להפסקת ירי הטילים על תושבי ארץ ישראל, ולעצירת שפיכות הדמים בארצנו הק'. הגאון ר' דב ליאור שליט"א רבה הראשי של קרית ארבע, בא לחזק את העולים, השמיע דברי חיזוק והתעוררות בענייני השעה. הפליג אודות מצוות העליה להר הבית במקומות המותרים. הוסיף בדברו שחלילה אף אחד מהעולים לא נכנס במקום שיש בו אפילו ספק איסור כרת. חלק גדול בצפון ובדרום הר הבית הם תוספות שהורדוס הוסיף, ואין בהם אפילו לא קדושת הר הבית. בסוף דבריו ברך הגר"ד ליאור את העולים, ונפרד מהם לשלום. לאחמ"כ מסר הגאון הגדול ר' יצחק ברנד שליט"א שיעור כללי בנושא העליה להר הבית במקומות המותרים והמסתעף. במהלך דבריו הביא הגר"י ברנד ראיה מתוספות בשבועות דף ט"ז. שאין לנו לחוש מפני אלו שאינם שומרי תורה ומצוות, שחלילה יעשו עבירות ויעלו להר הבית בטומאה, אחרי שאנו עולים להר הבית בקדושה ובטהרה על פי ההלכה. לקראת סיום החלו אנשי הוואקף לעולל פרובוקציות במקום, קיללו וגדפו " אללה הוא אכבר", המשטרה התעלמה מהמעשים הפרובוקטיביים והנלוזים שחוללו אנשי הוואקף ונמנעה מלעצור אותם. העולים הרבים הודו למשטרה על שלא הפריעה ולא הטרידה את מנוחתם ושלוותם. כמו כן ציינו לשבח את היעדרותו של הקצין הטרדן מוטי גבאי, ושבחו את מחליפו הקצין עופר, שהתנהג בחביבות ובנעימות. בכניסה להר חילקה המשטרה את העולים לשני קבוצות ומנעה מהם בעת שהייתם על ההר, להתחבר לקבוצה אחת. הר הבית שלנו