יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הבדלים שהתורה קובעת ● מקום שאסור להבדיל ● סיבת פילוג מלכות בית דוד ● סיבת פרוץ מרד שבע בן בכרי ● זה שורש פילוג מלכות בית דוד ● מקומות שהגבול לא ברור ● התבדלות מחילונים ● הרחקה מנשים ● סכנה מצד משרד החינוך "האחר זה אני"
16:57 (10/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:שוויון מוצדק ומחייב, ושוויון פסול*