יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
נחמיה בונה חומת ירושלים, איך התגרה באומות? ● יש כעת מלחמת מצווה, בין מצד כיבוש א"י, ובין מצד ביעור ע"ז ● דעת הגאון הרב משה שטרנבוך: "דין רודף" לחרדים העולים להר הבית ● דעת האוסרים רק מדין הוראת שעה ● טענות נגד העליה, ושוברם בצידם ● טענת "רודף" בעלייה להר הבית ובארץ ישראל ● ביטול ג' שבועות ● ראיה נוספת מתפילת משה רבינו בפרשת ואתחנן ● כיבוש ארץ ישראל ע"י רשעים ● התמעטות קדושת ארץ ישראל בשליטת גוים ● מי כאן הרודף? ● כניעה לטרור מביא לידי סכנה נוראה ● המתנגדים לא הולכים עם תכלת, ויתנגדו גם בהמשך ● מסקנא ● נספח: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית ● נספח: שיטת הגרי"ז בהתנגדות למדינה, בין בהתחלה ובין בהמשך
16:35 (10/08/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: בית המקדש, הר הבית, רודף, עבודה זרה, ירושלים, התגרות באומות, מלחמת מצווה, הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א

*אובייקט:הר הבית2*