יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מתי יבוא המשיח? ● היום אם בקולו תשמעו - לא תנסו את ה' ● מצוות שהתחדש אפשרות קיומם בדורינו ● בית המקדש לפני ביאת משיח ● מסקנא
17:03 (06/07/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:אליהו הנביא ומשיח, הגאולה תבוא היום אם בקולו תשמעו*

 
אליהו הנביא ומשיח, הגאולה תבוא היום אם בקולו תשמעו [A4]אליהו הנביא ומשיח, הגאולה תבוא היום אם בקולו תשמעו [A5]