יום ג', ח’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 
 
 
סיבת שני השעירים בחג השבועות ● טענת עשו הרשע ● רצון ה' בקרבנות אפי' שיש חשש מכשול ● נעשה ונשמע ● מצוות תכלת מביא לקיום שאר מצוות התורה ● למה דווקא בחג השבועות ● נעשה ונשמע ומנחה חדשה
19:11 (29/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:נעשה ונשמע ושני שעירים*