יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בדיקת סיבת השואה ע"פ ביאת עמלק ● סיבת ביאת עמלק, לא תנסו ● על פי המעשה הזה יש לאו בתורה ● ע"פ הוראת נביא צריך לעבור על זה ● סיבת האיסור ● גם אם הקב"ה עושה נס יש עונש ● גאולה נסית או גאולה טבעית ● הצהרת בלפור והתנגדות חלק מעם ישראל ● התנגדות לתכלת ● מקור נוסף לתלות השואה בחסרון ביאה לא"י ● קושיה מדברי מרן החזון איש ● הכרת הנסים במלחמת השחרור וששת הימים ● הנפקא מינה בכל זה איך להמשיך ● מפורש בתהלים שהגאולה תלוי בזהירות לאו של "לא תנסו" ● האם יש מקום לטענה נגד התכלת ● נספח, מכתב הגאון הרב מנדל שפרן שליט"א
15:47 (09/05/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:לא תנסו את ה*

 
 

00:54 (23/08/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מהדורא חדשה ומפוארת (שנת תשע"ה) ● בענין איסור להמנע ממצוות עד שהקב"ה יעשה ניסים ● סימן א: לא תנסו את ה' א-לקיכם כאשר נסיתם במסה. מקורות, שאלות בפרטי האיסור, ביאור הלאו, עונש, לימוד לזמנינו ● סימן ב: תכלת – קיום כל התורה. הגאולה היא ההיפוך של שמרנות המתנגדת למצות התורה, ומי שרוצה לזכות לגאולה צריך להתנער מן סוג שמרנות זו, ותחילת תיקון זה הוא ע"י חוט תכלת בציציותיו ● סימן ג: איסור להמנע מעליה להר הבית עד שהקב"ה יעשה ניסים. דעת תלמידי חכמים לאסור לעלות להר עד שהקב"ה יעשה ניסים ואותות ומופתים ● (PDF בגודל A5)