יום ב', טו’ באייר תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מצוות כיבוש ארץ ישראל ● למה השופטים והמלכים לא כבשו את הפלשתים ● ציווי מיוחד לגרש את הפלשתים ● כובשי ארץ ישראל - דוד וירבעם ● תירוץ על הקושיה למה המלכים הצדיקים לא כבשו כל א"י ● הגוים תחת ידינו ובכל זאת א"א לגרש אותם ● הנהגה עליונה מעכב מצוות כיבוש ארץ ישראל בשלימות ● התעוררות מן השמים ● מסקנת המאמר הזה ● הקמת ממשלה יותר טובה
00:01 (17/03/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: כיבוש ארץ ישראל, פלשתים, שופטים, מלכים, התעוררות מן השמים, ממשלה, הנהגה עליונה, גוים

*אובייקט:האם צריך לכבוש כעת את כל ארץ ישראל*