יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מכונת גילוח שחותך הכל ● במחלוקת תוס' והרמב”ם במגלח במספריים לענין נזיר ● מסקנא במכונת גילוח בזקן כשאינו משאיר כלום ● דעת החפץ חיים והחזון איש ● גילוח בסם בנזיר ● גילוח זקן בסם ● החיד"א ● גילוח זקן בלייזר ● בעיות אחרות בענין גילוח בסם ● גילוח בפאות הראש ● סיכום ● לימוד זכות בדרך רמז
23:55 (01/02/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: מכונת גילוח, גילוח, מספריים, זקן, סם, לייזר, פאות, לימוד זכות

*אובייקט:גילוח זקן במכונה בסם ובלייזר*

 
 

00:04 (13/03/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
[א] דברי הרמב"ן ביסודי האמונה ● [ב] קושיה על הרמב"ן שהכניס מזוזה ברשימה של זכר ליציאת מצרים ● [ג] תירוץ על הקושיה ● [ד] קושיה על הרמב"ן בענין בירור אמונת נבואת משה רבינו ● [ה] תירוץ על הקושיה ● [ו] קושיה מהחשש שנביא אמת יכול להתהפך לנביא שקר ● [ז] תירוץ על הקושיה ● [ח] כוונת מזוזה ברמב"ם ורמב"ן ● [ט] רשימה של מצוות שהם זכר ליציאת מצרים ● [י] לימוד זכות של גדעון והצלת עם ישראל בעקבות סיפור יציאת מצרים ● [יא] אנכי ה' א-להיך בעקבות יציאת מצרים
14:35 (09/06/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
עקירת איסור גילוח זקן ע"י מכון צומת ● מכונת גילוח ● הפרכת ההיתר ● ראיה מלא תלבש ● אם נשאר משהו אם נחשב כנשאר ● תהליך עקירת איסור גילוח זקן ● היתר תמוה בענין ● הגילוח בישיבות ליטא ● עקירת השבת ע"י מכון צומת ● הרב אבינר נגד הפטנטים: "הריסת חומות השבת" ● חשמל אינו עגונה ● "היתרי גרמא הם למקרה חריג" ● הריסת חומת השבת ● חשמל אסור מן התורה ● התורה לא נתנה רק למדענים ● הרב רוזן לרב אבינר: "גם הרב קוק התנגד לחליבה בשבת" ● הוספה מאת הכותב ● לגופו של ענין בהיתר החזו"א בענין חליבה ● אין להשתמש במכשירי גרמא גם במקום פיקוח נפש ● גיורים פיקטיביים ● תיקון מן השורש ● זכוכית מגדלת
00:55 (06/07/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
ר' משה (שם בדוי) וזוגתו הגרים בעיר החסד עמנואל, ציפו שנים רבות לילדים. בס''ד לאחר 5 שנים סוף סוף נפקדו, והשמחה היתה רבה. בהגיע שעת הלידה החלו סיבוכים, הדופק של התינוק ירד, ולכן הלידה הייתה בניתוח קיסרי. שעות רבות עמלו הרופאים על חייו של הילד ובסופו של דבר הילד נולד חי, אך לצערם נתבשרו שהוא יהיה צמח...
02:57 (21/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בחומר איסור לגלח במכונת גילוח שהוא ודאי איסור תורה או ספק איסור תורה