יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
אחרי שפרסמתי המאמר 'בכנף איש יהודי' שבתוכו הכרעה במספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ב' תכלת וששה לבן, קבלתי השגות משני כיוונים, אחד מכיוון מי שטוען למה לא לפסוק כתוס' ד' תכלת וד' לבן, והשני למה לא לפסוק כדעת הרמב"ם אחד תכלת וז' לבן, והיה כאן הרבה חילופי מכתבים בענין זה, וזה נשמר בקונטרס זה, והמסקנא היא שבאופן ברור הלכה כדעת הראב"ד, כמו שהכריעו הריא"ז והמאירי והגר"א (PDF)
17:00 (19/06/11) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:הרב-יצחק-ברנד* לחץ כאן להורדת הקונטרס "הפולמוס על מספר חוטי תכלת" בפורמט PDFמאמר של הגאון הרב אליהו טבגר בשיטת הגר"א שמסקנתו כדעת הראב"ד הרב אליהו טבגר: האם ראה הגר''א את הספרי בעת כתיבת ביאורו לשולחן ערוך?

 
 

23:29 (30/10/12) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
אם עשה כדעת הראב"ד אם יצא מצות ציצית לדעת תוס' ● בדעת הרמב"ם אם הוסיף יותר מחצי חוט ● דעת הרמב"ם כשכל החוטין תכלת, כשר, רק שאינו מקיים מצות לבן ● בענין הכרעה במספר חוטי תכלת ● הפולמוס על מספר חוטי תכלת ● מערכה ראשונה, הויכוח אם לפסוק כהראב"ד או כהתוספות ● יבואר למה לפסוק כדעת הראב"ד (מכח המקורות) ● אין אנו צריכים להכרעה שלנו, הדבר כבר הוכרע מן הראשונים והאחרונים ● ביאור המלבי"ם ● ההכרח להכריע ● מערכה שניה, הויכוח אם לפסוק כהרמב"ם או כהראב"ד ● תירוץ המרכבת המשנה (חלמא) על הרמב"ם ● קיצור סיכום של הכרעת מספר חוטי תכלת כדעת הראב"ד ולא כתוס' ולא כהרמב"ם ● מי שאינו מכריע המספר החוטין, יוצא בכל אופן מצוות ציצית ● בשולי המאמר, בענין עצם מצוות תכלת ע"י חלזון הפורפורא