יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
[א’] חכמי הזוהר משתמשים בכינוים גשמיים להסתיר בתוכם הסוד של פנימיות התורה שהם עוסקים בה בענין ההוא [ב’] רבים מן האגדות של חז”ל בהש”ס ובכל המדרשים אינם על פי הפשט כלל רק בסוד [ג’] ראיה ברורה מהספר הקדוש תולעת יעקב להמקובל האלקי הר’ מאיר בן גבאי שדברי הזוהר שהחלזון והתכלת בא מהכנרת הוא רק בסוד [ד’] ראיות ברורות מדברי הזוהר במקומות אחרות שים כינרת בהזוהר איננו ים כינרת הגשמי [ה’] עוד רגע אחת אעתיק עוד מדברי הזוהר, אלא שאקדים הקדמה קצרה [ו’] ננסה להבין קצת בדברי הזוהר [ז] דברי הגמרא במנחות מ”ד. שחלזון עולה אחד לשבעים שנה הוא סוד ולא בפשט [ח] המעשה בהספרי עם ר’ יוסי והזקן הוא סתרי תורה [ט] בענין לימוד תורת הקבלה
18:57 (12/07/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: זוהר, תכלת, לא כפשוטו, כינרת, קבלה, ים התיכון, חילזון, כנרת

*אובייקט:תכלת-כינרת7*