יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
הרכיב תפוז על גבי חושחש אם יש בו ערלה או כלאים ● בדיני ערלה ● לענין כלאיים ● קושיה גדולה על דעת הרמב"ם ● שלשים יום לפני ראש השנה ● סיכום ● לענין ערלה ● תפוז ע"ג חושחש אם יש בו ערלה, וממתי מודדים, ואם יש בו כלאים ● דעת הגר"ש וואזנר זצ"ל ● בהרכבת תפוז ע"ג חושחש מודדין ערלה מהאילן הראשון ● דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ● סיכום לענין הרכבה ע"ג חושחש לענין ערלה ● האם יש איסור הרכבה של כלאים בתפוז ע"ג חושחש או לא ● הבדל בין כלאי זרעי להרכבת אילן
15:20 (17/01/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: חושחש, ערלה, כלאים, תפוז, הרכבה

*אובייקט:ערלה+חושחש*