יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בעבר התפרסם מכתב חיזוק לעולים להר הבית בטהרה, אשר שלחו רבנים רבים, ובתוכם הצטרף מורנו הרב שליט"א ● [וכידוע ישנם רבים מגדולי ישראל שנמצאים בדעה זו, אולם מחמת פחד הרדיפות רפו ידיהם מלחתום] ● מתוך המכתב: "לשכנו תדרשו ובאת שמה” – אחת הדרכים החשובות לדרישת המקדש בימינו היא העליה להר בית ה’. ברוך ה’, רבים העולים כיום להר בהקפדה על ההלכה, על־פי הוראת הפוסקים הרואים בכך מצווה. גם אנו, החתומים מטה, זכינו להימנות עם התומכים והעולים להר בטהרה
10:26 (03/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגיות: מכתב, חיזוק, הר הבית, בית המקדש, טהרה, רדיפות

מכתב חיזוק "לשכנו תדרשו ובאת שמה” (דברים יב, ה) – אחת הדרכים החשובות לדרישת המקדש בימינו היא העליה להר בית ה’. ברוך ה’, רבים העולים כיום להר בהקפדה על ההלכה, על־פי הוראת הפוסקים הרואים בכך מצווה. גם אנו, החתומים מטה, זכינו להימנות עם התומכים והעולים להר בטהרה. ניסיון הרצח של ר’ יהודה גליק נ”י – ה’ ישלח לו רפואה שלמה מהרה – מעורר להמשיך בפעילות לחיזוק העליה להר הקודש, ולעומת קולות שנשמעו, נאמר: קומו ונעלה ציון אל הר בית ה’! דווקא משום שאנו תומכים ועולים להר בטהרה, מוטלת עלינו החובה להדגיש את הזהירות הנדרשת מכל העוסקים בדבר שלא להיכשל ולהכשיל מרוב חיבת הקודש. נזכור את דברי חז”ל: “קשה טומאת מקדש וקדשיו מכל עבירות שבתורה” (תוספתא שבועות), ואת דברי הראי”ה קוק בהקשר זה: “פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים” (אגרות הראי”ה, תרעז). • העליה להר הבית חייבת להיעשות רק לאחר טהרה כדין, ובשמירה על הלכות מורא מקדש. לשם כך צריך לדעת תחילה היטב את ההלכות הנוגעות לכך. • חשוב לדעת שיש מקומות בהר שלפי ההלכה (רמב”ם, בית הבחירה ז, טו) אסור לטמא מת להיכנס אליהם אף בטהרה לאחר טבילה (ולחלקם אף באיסור כרת). לכן, חובה על העולה להר לדעת להיכן מותר ולהיכן אסור להיכנס. מובן, שבכל זה אין להסתמך כלל על שמועות והשערות אפילו אם הן נאמרות מפי אנשים דתיים בהר, אלא רק על תלמידי חכמים מובהקים הבקיאים בנושא, או על פרסומים הלכתיים מוסכמים. • חובה עלינו להשתדל לצמצם את התופעה המצערת של יהודים ואינם יהודים העולים להר מבלי להקפיד על דרישות ההלכה (מחוסר ידיעה או מזלזול ח”ו), ובוודאי שאין לעודד לעלות להר כאשר ידוע שהעולים אינם עומדים בדרישות ההלכה הנוגעות לקדושת הר הבית. אנו מברכים את כל הציבור העולה להר הקודש בטהרה, במורא מקדש ובצפיית הישועה אל המקומות המותרים, שתתקבלנה כל תפילותיהם במקום בו עיני ה’ כל הימים, ויראו עיניהם בנחמת ציון ובבניין המקדש במהרה בימינו. {מקום החתימות}