יום ו', כט’ בסיון תשע”ז
 
 
 
 
 
 
[חלק א] מחלוקת רשי ותוס' בענין "טעמה פסלה" ● רקע לנידון ● הסוגיה ● טעם הפסול ● שיטת רש"י ● שיטת תוס' ● קושיות לשיטת תוס' ● צ"ב בדעת תוס' ● ביאור רבינו גרשום ● הנ"מ בין רש"י לתוס' ● קושיה מלשון הפסוק ● קושיה מתרומת המשכן ● ראיה מתורת כהנים ● הכרעות כדעת רש"י ● העתק הקרבן אהרן ● העתק המלבי"ם ● לשון המיוחס לרשב"א ● רבינו יהונתן ● דעת הרמב"ם ● דעת העיטור ● מסקנא דמילתא ● ד' סיבות למה לפסוק כרש"י ● להלכה למעשה ● [חלק ב] האם בגדי כהונה צריכים צביעה וטויה לשמה ● צביעה לשמה ● טויה לשמה ● מכתב הרב עזריה אריאל
19:44 (10/11/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

*אובייקט:האם בגדי כהונה צריכים טוויה וצביעה לשמה*

 
ספרא (2)ספרא (1)האם בגדי כהונה צריכים טוויה וצביעה לשמה [A4]האם בגדי כהונה צריכים טוויה וצביעה לשמה [A5]
 


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | הצטרף לרשימת תפוצה | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS