יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
המאמר הזה נכתב בשנת תשנ"ב, והוא מבאר את המעשה של דוד המלך שאמר שמונה פעמים בני בני, כדי להעלות את אבשלום בנו לגן עדן ● ומתוך המאמר הזה נתבאר הנהגת הבורא עולם כעת בענין שלטון החילונים בארץ הקודש, והסיבה לכך היא כדי ששומרי תורה ומצוות יחזרו בתשובה.
23:36 (17/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

מפתח: (א) ביאור ענין החופשים ותיקונם עמוד 3 (ב) יש כאן דברים להוסיף עמוד 4 (ג) עוד הוספה עמוד 5 (ד) כעת נבאר ענין החופשים של זמנינו עמוד 7 (ה) סיכום עמוד 15 (ו) עכשיו יתבאר איך יהא תיקון ותשובה להחופשים עמוד 16 (ז) ביאור ת"ח מחדשי התרים רחוקים עמוד 16 (ח) חיוב מודה על האמת עמוד 17 (ט) קהילה אחת שחוזרת בתשובה מביא הגאולה עמוד 17 (י) תיקון חטא הישנים מתקנים ממילא החדשים עמוד 18 (יא) טעם למה ארץ ישראל נכבשה ע"י החופשים עמוד 18 (יב) מקור בתורה על יסוד של גילוי העון עמוד 19 (יג) עוד בענין מכירת חמץ ותיקון עירובין עמוד 20 (יד) ביאור הנהגת שלמה המלך ע"ה ותיקונו עמוד 20