יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
בצער רב וביגון אנו מודיעים על פטירתו בשיבה טובה של הר"ר זאב ברנד ז"ל, אביו של יבדל"א מורנו הרב יצחק ברנד שליט"א, אשר היה תומך תורה ובעל צדקה, משאו ומתנו באמונה ● הלוויה התקיימה ביום שני ט' אלול ● יושבים שבעה ברח' רבי עקיבא 158 בני ברק, עד יום ראשון ט"ו אלול (ביום שישי יישב מורנו הרב שליט"א בעמנואל ת"ו) ● השעות לניחום אבלים: בוקר: 9:30 - 14:00 צהריים 17:00 - 22:00
11:41 (26/08/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
 
 

22:06 (08/09/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
במה תחילת דינו של אדם? ● קובע עיתים לתורה, ונושא ונותן באמונה ● איך זכה שתהיה מיטתו שלמה ● אדם צריך לעשות השתדלות, ועי"ז בא סיעתא דשמיא ● הזיווג ● החיבור בין מתנגדי המדינה לתומכי המדינה ● לימוד זכות על מי שאינו מקיים את האיזון הנכון ● אבי זכה לחבר את שני הצדדים ● זהירות בדיני ממונות, וארץ ישראל ● מצוות תכלת ● שכל ישר ● הצנע לכת ● ימיו האחרונים