יום ב', יד’ בסיון תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
ווי א פרוי זאל אכטונג געבן אף איר אויסזען פאר איר מאן ● ווי א פרוי זאל זיך באשיידן אף פירן ● סארטן צודעק פארן קאפ וואס די תורה לאזט, און די וואס די תורה לאזט נישט ● א קיצור פון די הלכות וואס ווערן ארום גישמוסט אין דעם חיבור ● אחרית דבר ● כללים וועגן שייטלעך וואס מ-מעג טראגן ● א וויכטיגער אויסרוף פון די בתי-דינים אין בני ברק
20:50 (30/07/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

הקדמה עמוד 1 ערשטער טייל: ווי א פרוי זאל אכטונג געבן אף איר אויסזען פאר איר מאן (1) דער חוב פאר א פרוי אכטונג צו געבן וויאזוי זי טוט זיך אן פאר איר מאן עמוד 3 (2) ווי ווייט חז"ל האבן אכטונג גיגעבן נישט צו אסרן צירונג עמוד 3 (3) א פרוי זאל זיך אן טון שיין פאר איר מאן אפילו ווען ער געט נישט אכט דעראף עמוד 4 (4) וויאזוי מ-קען זיך אן עצה געבן מיטן גיין שיין אנגיטון בשעת מ-מוז ארבעטן אין שטוב עמוד 5 (5) ווען א פרוי טוט זיך אן שיין פאר איר מאן, היט זי עם פון עבירות עמוד 6 צוויטער טייל: ווי א פרוי זאל זיך באשיידן אף פירן (1) נישט-באשיידינע קליידער צי הנהגות אין דערויסן פון שטוב קען האבן שלעכטע תוצאות עמוד 7 (2) צווי סתירות אין וואס חז"ל זאגן וועגן אף-פירעכץ פון לאה אמנו און וואס זיי זאגן וועגן דעם אף-פירעכץ פון פרוי פון אבא חלקיה עמוד 8 (3) דער תירוץ צו דער קשיא עמוד 9 (4) היינט איז דא א נטיה צו פארדרייען די ריכטיגע הנהגה עמוד 9 (5) ווי גיפערלעך ס-איז נאך צו מאכן די גויאישע מאדעס עמוד 11 (6) נאך א תוצאה פון אויפפעליגן ארויסגיין אין גאס עמוד 11 דריטער טייל: סארטן צודעק פארן קאפ וואס די תורה לאזט, און די וואס די תורה לאזט נישט (1) פארוואס מוז א פרוי וואס האט חתונה גיהאט צו דעקן איר האט עמוד 12 (2) א פרוי זאל דערהערן פארוואס זי דעקט צו איר האר עמוד 13 (3) בילדער פועלן דאס זעלבע ווי די עצם זאך אליין עמוד 14 (4) שייטלעך וואס טייל פוסקים האלטן אז מ-מעג טראגן עמוד 15 (5) ווי ווייט מ-קען זיך לאזן אפ נארן: א משל עמוד 15 (6) זיך אפ נארן מיט דער מצוה פון צו דעקן די האר עמוד 17 (7) מ-טאר נישט פארדרייען די כוונה פון די מצוות עמוד 18 (8) שייטלעך וואס מ-מעג טראגן אין שטוב עמוד 19 (9) לאנגע האר ציט א מאנס בליק מער ווי גיווענטלעך עמוד 19 (10) מיידלעך זאלן נישט ארויס גיין אין גאס מיט לאנגע, לויסע האר עמוד 20 (11) וויאזוי א מאן זאל רעדן מיט זיין וויב איבער דעם ענין עמוד 20 א קיצור פון די הלכות וואס ווערן ארום גישמוסט אין דעם חיבור עמוד 22 אחרית דבר עמוד 24 כללים וועגן שייטלעך וואס מ-מעג טראגן עמוד 25 א וויכטיגער אויסרוף פון די בתי-דינים אין בני ברק עמוד 25 הוספות על הקונטרס בגדי שלום ואמת: (1) הסברת הנהגה של לאה אמנו עמוד 29 (2) בחיוב ללבוש גרביים בלתי שקופים עמוד 29 (3) הרחבה בטעם של חיוב כיסוי ראש נשואה עמוד 29 (4) בביאור החילוק בין בתולה לנשואה עמוד 32 (5) ביאור המחלוקת אם יש היתר לנשואה לצאת בפ"נ עמוד 33 קריאה נאמנה עמוד 35 *אובייקט:בגדי שלום ואמת2*

 
 

01:29 (25/08/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
חיזוק לחיוב קישוט לאשה בבית ולמעט ברחוב, והתנגדות לפאה נכרית ברחוב, כ"ש להפאות החדשות של זמנינו, וכן ראיות חזקות ששוק באשה ערוה היינו חלק שלמטה מן הברך (PDF)