יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
זאת חנוכת המזבח ● חשיבות יום חמישי של חנוכה ● התפקיד שלנו לנוכח הגזירות הקשות, לקראת חנוכה ● הדלקת נר חנוכה בכיכר העיר ● חנוכה, קרבנות, והצהרת טראמפ
 
 

21:32 (31/12/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
מעשה של שמעון ולוי והחשמונאים ● אין לפחד מן הגוים ללחום נגדם אף אם הם רבים
09:33 (11/12/09) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
כל אחד צריך לעשות תשובה על החלק שפגע בא"י, ויחד עם זה לעשות מאבק לתת את השלטון ביד שומרי תורה ומצוות שהם יישמרו כל חלקי התורה שכולל כל חלקי ארץ ישראל
14:33 (07/12/15) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
בענין צירוף כל הכוחות של כלל ישראל ● המזבח כולל כל כלל ישראל ● שלשה סיבות לחנוכה ● מקורות שעיקר שם "חנוכה" הוא על שם חנוכת המזבח ● תירוץ על קושיית הבית יוסף למה מדליקים ח' ימים ● חנוכה של נרות ● כוונה בשעת הדלקת נרות של חנוכה ● יש לעשות תפילות והשתדלות לממשלה שתבנה את בית המקדש
20:44 (26/12/16) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת ● יסוד התקנה - פרסומי ניסא ● בזמן שיש הרבה חילונים שאין מדליקים כלל ● יסוד ענין פרסומי ניסא ● רדיפת הדת במרחב הציבורי ● צורת הדלקה בכיכר ● סיכום
19:33 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה