יום ש', טו’ בניסן תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
מצד אחד החיוב ללמוד להשתמש בנשק ● מצד שני, הגזירות נגד הדת ● וזה כולל גם הפיתוים נגד הדת והנסיונות הקשים שיש שם ● בענין חומר איסור גילוח זקן ● הסיבה לרדיפת הדת בתוך הצבא ● עצה שלא להיגרר בתוך הצבא של עכשיו, ובכל זאת ללמוד להחזיק נשק
02:22 (27/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

יש כעת סתירה בהנהגה צבאית, מה התורה מחייבת. מצד אחד, יש חיוב ללמוד להשתמש בנשק, ומצד שני ההליכה בצבא של היום, יש בזה גזירות נוראות נגד הדת, והרבה חיילים מתקלקלים או יורדים ביראת שמים. מצד אחד החיוב ללמוד להשתמש בנשק שמואל (ב, פרק א פסוק יח): וַיֹּאמֶר לְלַמֵּד בְּנֵי יְהוּדָה קָשֶׁת הִנֵּה כְתוּבָה עַל סֵפֶר הַיָּשָׁר. שופטים (פרק ג פסוק ב): רַק לְמַעַן דַּעַת דֹּרוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְלַמְּדָם מִלְחָמָה רַק אֲשֶׁר לְפָנִים לֹא יְדָעוּם. וכן למדו חז"ל שלזה יש מקור בתורה ובנביאים. עבודה זרה (דף כה עמוד א): כתיב: וַיֹּאמֶר לְלַמֵּד בְּנֵי יְהוּדָה קָשֶׁת הִנֵּה כְתוּבָה עַל סֵפֶר הַיָּשָׁר - מאי סֵפֶר הַיָּשָׁר? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, דכתיב בהו: תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. והיכא רמיזא? יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך, ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף? הוי אומר: זו קשת. ר"א אומר: זה ספר משנה תורה, ואמאי קרו ליה ספר הישר? דכתיב: ועשית הישר והטוב בעיני ה'. והיכא רמיזא? ידיו רב לו, ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים? הוי אומר: זו קשת. ר' שמואל בר נחמני אמר: זה ספר שופטים, ואמאי קרו ליה ספר הישר? דכתיב: בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. והיכא רמיזא? למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד? הוי אומר: זו קשת. ומנלן דביהודה כתיב? דכתיב: מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו, ויאמר ה' יהודה יעלה. מצד שני, הגזירות נגד הדת וזה כולל גם הפיתוים נגד הדת והנסיונות הקשים שיש שם ונביא כעת דוגמא אחת, ויש אלף דוגמאות, רק כאן נביא זה בתור דוגמא בענין גילוח הזקן. ומכאן אדם יכול להבין שכל ההבטחות שיעשו לחרדים מסגרת צבאית חרדית, שישארו שומרי תורה ומצוות, הכל הבטחות שווא ומדוחים. ערוץ 7: חייל סירב לגלח זקן ונשלח למחבוש הקצין הבכיר ממשיך להורות לחיילים להתגלח בפקודה. במשפט שנערך אתמול נשלח החייל החרדי י' שסירב להתגלח למאסר של עשרה ימים. שמעון כהן, כ"ד בחשון תשע"ה, 17/11/14 21:05 סאגת החייל החרדי י' בבסיס תל נוף של חיל האוויר נמשכת. לאחר שנשפט לחמישה ימי ריתוק ביום חמישי שעבר עקב סירובו להתגלח כפי שהורה סא"ל ארז הראל, התקיים לי' משפט נוסף אתמול (ראשון) והוא נשלח לעשרה ימים בכלא. נזכיר את עיקרי הפרשה: סא"ל ארז הראל הגיע לבסיס תל נוף לפני כשלושה שבועות ומיד הורה לחיילי הבסיס לגלח זקנים. זאת גם אם הם מחזיקים בידיהם אישור שלא לעשות זאת מטעמי דת או מטעמים רפואיים. י', חייל חרדי שהגיע לשירותו בחיל האוויר לאחר שמפקדים בחייל הגיעו לישיבתו ועודדו אותו ואת חבריו להתגייס, סירב לבצע את ההוראה וטען כי מדובר בפגיעה דתית בו. סא"ל ארז עמד על שלו והורה להעמידו לדין ביום חמישי בצהרים. בניגוד להבטחות הצבא למערכת ערוץ 7 ולפיהן הסוגיה ואישורו של י' ייבדקו בימים הקרובים, אמירה שהתפרשה כדחיית המשפט, הועמד י' לדין באיחור של שעה מזו שנקבעה לו מראש. במשפט זה נידון לריתוק של חמישה ימים לבסיס וזאת תוך הבהרה שאם לא יתגלח הרי שיועמד לדין ביום ראשון. גם בשלב זה נרמז על ידי גורמים בצבא כי המשפט לא יתרחש והמערכת תברר את עניינו של י' ותגיע איתו להסדר מקובל. בניגוד לכך הועמד י' לדין אתמול בפני סא"ל ארז הראל עצמו ששלח אותו לעשרה ימי מחבוש. מערכת ערוץ 7 שיגרה שורת שאלות לדובר צה"ל בעקבות ההתנהלות התמוהה של הקצין. בין השאר נשאל דובר צה"ל האם מקובל להורות לחיילים להתגלח ורק לאחר מכן לברר אם האישור שבידיהם בתוקף ולא להיפך. כמו כן נשאל דובר צה"ל אם סביר שאותו סגן אלוף שהורה את הוראת הגילוח הוא שישפוט את י' ולא בעל דרגה גבוהה ממנו או גורם אחר שאינו קשור לבסיס בו י' וסא"ל ארז משרתים. עד כה לא הגיעה תשובת צה"ל לשאלות העולות מהאירוע, אם כי גורם בצבא טוען בתוקף כי מעשיו והוראותיו של סא"ל ארז מעוגנים בנהלי הצבא. יצוין כי לבסיס תל נוף הגיעו בימים אלה חיילים חדשים וגם להם הובהר מיד עם כניסתם לשירות בבסיס כי יהיה עליהם להתגלח, גם אם הם מצויידים באישורים. זאת בהתאם להנחייתו של סא"ל ארז הראל. ע"כ מערוץ 7. בענין חומר איסור גילוח זקן ע' במאמר מכונת גילוח. וכן יש כאן גזירת שמד, ובזמן של החידושי הרי"ם שהיה גזירת גילוח הזקן והפאות פסק החידושי הרי"ם יהרג ואל יעבור, י' בספר מאיר עיני הגולה (ח"א, מאות שצ"ט עד ת"ט), ובסוף עצרו את החידושי הרי"ם ואז נתבטלה הגזירה עי' במאמר המצורף. הסיבה לרדיפת הדת בתוך הצבא הצבא מתחילת הקמתו לקח לעצמו שתי מטרות. מטרה אחת, ללחום נגד הערבים, ולהציל עם ישראל מכל מפגיע. מטרה שניה, להביא לידי חילון של החיילים, מה שנקרא "כור היתוך". על כן הביאו הרבה בנות לצבא שעיקר מטרת הרחבת גיוס בנות הוא לעקירת הדת כדי לקלקל את החיילים, בתירוץ שצריך אותם לחזק את הצבא. יש שהבינו את זה ויש שרוצים להתעקש שלא זה עיקר מטרת גיוס בנות, אולם המציאות מראה שעיקר נסיונות החיילים בנושאי דת זה בעקבות החיילות. בתוך רדיפת הדת נכלל גם עקירת יישובים ולכוף את החיילים להשתתף בחורבן ישובים יהודיים וגירוש התושבים, כמו שראינו בחורבן גוש קטיף וצפון השומרון, וחורבן מאחזים, עי' במאמר "פינוי מאחזים גזירת שמד". ועל אף שלא כל מי שמנהל את הצבא יש לו מטרה זו, אולם יש חלק של מנהיגי הצבא שיש להם מטרה זו והם אלו אשר מקלקלים את החיילים. יסוד זה שחלק של מערכת הצבאית לוחמת נגד הדת, אפשר להבין גם מן הרוח הרע בתוך הצבא בסכנת "הדתה" שבאת אין רוצים כלל דתיים בצבא מחמת סכנה שיחזרו בתשובה את החילונים עצה שלא להגרר בתוך הצבא של עכשיו, ובכל זאת ללמוד להחזיק נשק יש ביישובי יש"ע כולל עמנואל ביתר וכו' כיתות כוננות שלמדים להגן מפני האויב, וכן יש רשות רשיון לתושבי יש"ע להחזיק נשק. וכעת שנתגברה האינטיפאדה בירושלים ושאר מקומות, צריך להרחיב אפשרות נשיאת נשק ואז ניתן בזה אפשרות להסיר גם טענות הרבה חילונים וגם דתיים שהחרדים לא מתעסקים כלל בצבא, שעי"ז באמת למדים להחזיק נשק, ולשמור על היישובים ועיירות, בלי להחשף להנסיונות הכבדים בצבא, ובלי שהחילונים ומפקדי צבא יכולים לגזור גזירת עקירת הדת נגד שומרי תורה ומצות. נכתב בעהי"ת ע"י מורנו הגאון רבי יצחק ברנד שליט"א, כ"ח חשון תשע"ה "הדיון ב'הדתה' - עם גוון אנטישמי" הרב הצבאי הראשי לשעבר, הרב אביחי רונצקי, תוקף במילים חריפות את העיסוק הגובר בשבועות האחרונים במה שזכה לכינוי "הדתה" בצבא. לראיון המלא לחץ כאן