יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
וברננה נעלה • למעלה מארבעים אברכים ובחורים בראשות מורינו הרב יצחק ברנד שליט''א עלו להר הבית בקדושה ובטהרה ובמקומות המותרים
17:15 (05/11/14) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד

בקדושה ובטהרה אחרי הטבילה במקווה הגיעו להר הבית עשרות אברכים ובחורים עובדי ה' חסידים ליטאים וספרדים בני עליה מכל גווני הקשת של הציבור החרדי ברחבי הארץ. העולים הרבים סובבו את ההר כשהם לבושים בנעלי יום כיפור, באימה וביראה ובמקומות המותרים בלבד כפי שהורו כל גדולי ישראל. העלייה הייתה בראשות הרב יצחק ברנד שליט"א שאף מסר שיעור תורה על ההר. בשיעור הסביר הרב ברנד במתיקות ובאריכות כי מן השמים מסייעים רק למי שעושה התחלה והשתדלות בעולם הזה, "הקב"ה לא דוחף אף יהודי לעלות להר הבית או לארץ ישראל מבלי שהיהודי עצמו פועל לבוא לשם. בית המקדש לא יבוא מאליו מבלי שעם ישראל יתעורר לעלות להר הבית ולגאול את מקום מקדשנו מידי הנכריים." אמר הרב. בסיום פצחו העולים בשירה מרוממת ובריקודים סוחפים והודו לה' על שזכו לעלות להר הבית ולהגיע למקום המקדש. הרב ישראל פרטיג מראשי העולים החרדים להר הבית הוסיף כי ההרגשה הייתה מרוממת, לדבריו קבוצת החרדים העולים להר הולכת וגדילה מיום ליום. יותר ויותר חרדים מבינים שהדרך לבנות את בית המקדש עוברת בהגעה פיזית להר הבית. "מי שנמצא בהר הוא זה שקובע האם סדר היום יהיה תפילה במסגד או הקרבת קרבן." סיים. סיקור באתר 'שטיבל' סיקור באתר 'הר הבית'