יום א', י’ בכסלו תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
האם אנו באתחלתא דגאולה, ורמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א
יש חילוקי דעות האם אנו באתחלתא דגאולה, יש אומרים שכעת המצב שאין כאן כלום מאתחלתא דגאולה ויותר מזה מי שחושב שאנו באתחלתא גאולה הוא בגדר אפיקורס וכדומה ומרחקים אותו מבית המדרש ● נראה להביא ראיה מן הגמרא שהעיקר כדעה שרק אחרי השואה היתה אתחלתא דגאולה, וממילא זה הקמת המדינה ● אנשי סדום בראש ● הסכנה לקרוא לזה אתחלתא דגאולה ● רמז זמן הגאולה ע"פ רבינו האריז"ל זיע"א
18:55 (05/07/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 4
הגרי"ש זילברמן על ימות המשיח, ארץ ישראל, הר הבית, ומורינו הרב שליט"א
דברי הגאון רבי יצחק שלמה זילברמן בתו"ד על מורינו הרב שליט"א: "תלמיד חכם עצום... הוא איש קדוש ונורא האיש הזה רבי יצחק. הוא חוקר כל דבר בלי משוא פנים. בתוך התורה. הוא לא מפחד מכל הביזיונות שעושים לו. הוא חכם גדול... נדמה לי שרבי יצחק ברנד עשה קונטרס על הנושא הזה. אני צריך לבקש ממנו את זה"
14:18 (24/06/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
המצווה להתחתן, והעיכובים
מקורות של החיוב להתחתן ● עיכוב מצד לימוד התורה ● עיכוב מצד הבחור או הבחורה ● עיכוב מצד ההורים לחתונה ● דעת המהרי"ק והרמ"א ● הגבלת הנצי"ב והחו"ב ● כשהאשה אינה כשרה כ"כ ● לחייב את הבן לבישת בגד מסוים ● אין הבדל בין בן לבת ● יעקב אבינו שמע להורים ● מדיני הלכות לשון הרע בשידוכין ● עיכוב מצד כבוד האח הגדול שעדיין לא התחתן ● עיכוב מצד ראשי הישיבות ● הנהגת ראשי ישיבות מביא שהרבה בנות תשארנה רווקות רח"ל
19:22 (05/06/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 2
קבלת התורה ומנחה חדשה
מהי מהות חג שבועות ● הקושי לשנות את ההנהגה ● "וישמע משה את העם בכה למשפחתיו" ● שמירת המצוות בחו"ל הוא כדי שכשיחזרו לא יהיו כחדשים ● שני סוגי נסיונות בענין דבר חדשים, ולענין ארץ ישראל ● אחד מיסודות קבלת התורה הוא לקיים מצוות שלא היו מורגלים ● קרבנות בזמן הזה ● הג"ה, בענין צבע ארגמן ● תרומה מדאורייתא כשרוב ישראל על אדמתם ● קבלת התורה בכל דור ודור מחדש ● נספח ● דעת הגר"א שיש להשתדל להקריב קרבן התמיד
23:30 (26/05/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
למעלה מאלף יהודים עלו להר בית מקדשנו בחנוכה
עשרות חרדים עלו להר הבית לרגל זאת חנוכה וערכו 'סיום' של סדר מועד בבלי וירושלמי ● וידיאו מדברי מורינו הרב שליט"א על ההר בו ביאר את מצוות העליה להר הבית לקידום עבודות המקדש ובניינו בפעולות מעשיות. לכך הוסיף את סוגיית האיסור לנסות את הקב"ה בנסים כחיזוק לצורך בפעולה מעשית אנושית לקידום בניין המקדש, ולא להמתין למקדש שיופיע בדרך נס
21:50 (21/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
חנוכה, קרבנות, והצהרת טראמפ
החשמונאים לחמו בלי משיח ● החשמונאים לא יכלו להיות משיח ● התיקונים שהחשמונאים עשו ● בענין חידוש המזבח ● עיקר שם חנוכה בגלל חנוכת המזבח ● עיקר גזירת היוונים בגלל התרשלות בעבודת הקרבנות ● ההתרשלות בזמננו ● הצהרת טראמפ, ההכרה בירושלים כעיר הבירה ● המסר של מאמר זה ● עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל ● לאו דוקא בביאת הגואל אלא חורבן קהילות חו”ל וקביעתן בא”י ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידינו ● המעון של התורה הוא רק בא”י, ולא במדבר ולא בחו”ל
19:37 (18/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
נסים נגלים ונסתרים, המדינה ורכבת קסטנר
נסים נסתרים יסוד כל התורה ● גדר נסתר, היינו שזה בדרך הטבע ● נס הסתר בתוך הסתר, שנעשה ע"י רשעים וע"י חטאים ● הקמת המדינה ורכבת קסטנר ● הקמת המדינה ● רכבת קסטנר ● משפט קסטנר - גרינוואלד ● הצלת האדמו"ר מסטמר ברכבת, וסעודת כ"א כסלו ● הראיה מניסי פורים ● הודאה לקב"ה על הקמת המדינה ● מסקנא ● נספח
15:17 (07/12/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
"לָמָּה תִהְיוּ אַחֲרֹנִים לְהָשִׁיב אֶת הַמֶּלֶךְ אֶל בֵּיתוֹ"
מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא ● המלכת מלך מלכי המלכים ● "למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו" ● הכשר מצוות בניית בית המקדש ● חיזוק השליטה היהודית בהר הבית ● רק עי"ז רואים סימן ברכה ● תפילה בהר הבית ● סיכום ● טעם המתנגדים
21:43 (25/09/17) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 7