יום ב', יא’ באדר ב' תשע”ט
בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק בריתי יצחק
 
 
 
 
 
 
אכזבה ממשה פייגלין
הגישה של משה פייגלין נשתנה הרבה לגריעותא ● למשל מה שכתב על המנדט ה-18 של זהות, אדם שדורש ברבים שאין לעשות ברית מילה, מצוה שגם הכי גרועים בעם ישראל מחללי שבת ואוכלי חזיר מ"מ שומרים על מילה. לאיש הזה שמתנגד למילה יש לו הערכה. ● וז"ל משה פייגלין: "גדי וילצ'רסקי (מספר 18 ברשימת זהות לכנסת), הוא אדם נפלא שבחר לפעול כרצונו ובהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו" ● אם זה גם אדם נפלא, אז מה זה משה פייגלין, הוא עבר את הגבולות ● וכן ההכנסה של חיים אמסלם במנדט השני ברשימה שלו, שהוא מסוכן מאוד, ומפקיר בזה את ענין הגרות. וכן הלאה ● ועוד הרבה בעיות בגישה הכללית שלו על "חירות".
21:08 (16/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 7
התורה חסה על ממונם של ישראל ● נתינת דגש על בעית יוקר הדיור
חמץ הוא יוצא דופן ● התורה חסה על ממונם של ישראל ● "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" ● אופנים שמותר לבזבז יותר מחומש ● לחוס על הממון ● בעית יוקר הדיור ● "איני דר אלא במקום תורה" ● האם שייך לדמות לזמנינו ● טענת ביטחון בה' ● לדאוג שבנות ישראל תמצאנה שידוכים ● מקום תורה בעיירות קטנות ● איסור הוצאה דאורייתא ● מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי
22:35 (12/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
ראיות בעד התכלת ממתנגדי התכלת
דברי הגאון הרב נסים קרליץ שליט"א נגד התכלת (ארגמון קהה קוצים) ● לולא החזו"א היינו פטורים משמירת שמיטה ותרו"מ? ● תורה לא בשמים היא ● ראיה נוספת על אמיתות התכלת ● "מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה" ● דעת מרן החזון איש זצ"ל ● במקום שאין אנשים השתדל להיות איש ● "חדש אסור מן התורה" ● טענות נוספות נגד התכלת, וסיבתם ● כ"ק האדמו"ר מסטמר זצ"ל: גילוי התכלת הוא אתחלתא דגאולה ● מסקנא
17:34 (28/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 1
האם ע"י הסרת הערמונית נעשה פצוע דכא
מאמר מאת הרב ד"ר מרדכי הלפרין שליט"א, עם הערות מורינו הרב יצחק ברנד שליט"א ■■ [מאת הרב מרדכי הלפרין] איסתתים גובתא דשכבת זרע ● ח"א, דחיית היתר החזון איש ● ישוב הסוגיא לאור המידע הרפואי המעודכן ● ח"ב, צדדי היתר של הרב הלפרין ● סיכום ■■ [הערות "בריתי יצחק" על המאמר] קושיות על ההיתרים של הרב הלפרין ● קושיות נוספות על היתר החזו"א ● ראיה נוספת נגד היתר החזו"א ● קושייה על החזון איש מסתימת הגמרא ● ביאור הגמרא מטיל מים בשני מקומות ● ניסיון של היתר אם לא חותכים שביל הזרע ● היתר החלקת יואב ● בענין חיוב פצוע דכא לגרש אשתו ● היתר האגרות משה דומה להיתר החזו"א, משום שאין בישול זרע רק בחוץ ● תמונה של מערכת הרבייה להבנת הענין ● ביאור דברי הרמב"ם "בשבילין שבהן תתבשל שכבת זרע והן הנקראין חוטי ביצים" ● דברי הגרש"ז אויערבאך ודברי הרב אונטרמן זצ"ל ● דברי משפטי עוזיאל, שגם בזמן חז"ל היה רק צינור אחד משותף לזרע ושתן
19:39 (21/02/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל
עתידין שיקבעו בארץ ישראל ● דעת המגן אברהם ● דעת החזון איש ● ביאת הגואל לאו דוקא הגואל, אלא חורבן קהילות חו"ל וקביעתן בארץ ישראל ● שיקבעו בארץ ישראל מחייב השתדלות מצידנו ● המעון של התורה הוא רק בארץ ישראל ולא במדבר ולא בחו"ל
19:46 (15/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
נהיגת נשים במכונית
דעת הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל ● דברי המשיג הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל ● הבדל בן נהיגה במכונית לנסיעה באוטובוס ● הבדל בין בני ברק לעיירות ויישובים קטנים ● דעת יחיד ● מסקנא
19:03 (08/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
"את אשר התרת אסרתי, ואשר אסרת התרתי" ● בדיני שער באשה נשואה
מעשה נורא באמצע האוקיינוס השקט ■■ [מערכה א] את אשר התרת אסרתי ● יש צורך לאיש לראות שער אשתו בבית ● יפת תואר ● לא גזרו על פ"נ, כדי שלא תתגנה על בעלה ● ואהבת לרעך כמוך ● הפרת נזירות אשתו ● שלום בית ● דעת הזוהר והמגן אברהם ● הזוהר רק באופן שלא מפריע לבעל ● המג"א לשיטתו של הש"ג ● קריאת דברים שבקדושה נגד שערות ■■ [מערכה ב] את אשר אסרתי התרת ● פאה נכרית ברחוב ● קלקול פריעת ראש ● טענת יציאת שערות מחוץ למטפחת ● טענה שכיסוי ראש הוא ענין מיסטי ● שמא תתגנה על בעלה ● חילול ה' ● עבודה זרה בפאות מהודו ● הדוחק הגדול מביא להיתרים דחוקים ● מסקנא ● מה תעשה אשה כשרה ● ספר הישכם אוהבים
18:48 (06/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
בענין תינוק שנשבה בזמנינו
דעת הרמב"ם בענין בני הדור השני ● ראיית החזו"א מכהן גדול עם חשש צדוקי ● הגדרת דין תינוק שנשבה ● תינוק שנשבה והשתבש שהתבטלה התורה ● טעות במצוות תכלת ● טעות בענין המושג צבא בדורינו ● מצוות כיבוש ארץ ישראל ע"י מלך רשע ●"תינוק שנשבה" לענין מסוים ● דין החילונים בדורינו ● מצוות מדינה בימינו ● הסכמת מועצת גדולי התורה שנת תרצ''ז ● תיאור מהאסיפה של הכנסייה הגדולה ● החלטת מועצת גדולי התורה ע"ד חלוקת הארץ ● דעת הגרי"ז מבריסק ● צ"ע בדעת החזון איש ● הקב"ה עוזר גם אם אין זכויות ● הטעם שנעשה ע"י חילונים ● בענין התרחקות מנסים של שינוי הטבע ● תלמידי הגר"א והבעש"ט
16:05 (03/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 1
מסיבת יום הולדת השבעים למורינו הגאון שליט"א ● תמצית הדרשה
הודאה לקב"ה ● חשיבות כ"ד כסלו ● קשירת התכלת הראשונה ● תכלת ובית המקדש ● חשיבות זבולון ● חשיבות לימוד תורה ● מן הפעילות הציבורית ● דבר המכון
18:29 (02/01/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 1
בענין הזרעה מלאכותית לאשת איש אם הולד ממזר
האם ממזר תלוי בביאת איסור, או בחיבור שאין קידושין תופסים בו ● דיני ממזר באשת איש נקבעו בשעת ההזרעה, ולא בשעת חיבור הביצית עם הזרע ● בענין ביצית של אשת איש לאשה אחרת ● יש מצבים שאדם בא על חייבי כריתות והולד לא ממזר ● השגה על מה שכתבנו
14:06 (03/12/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
'וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ' - בצבא, בהר הבית, בק"ש ותפילה
והיה מחניך קדוש ● בצבא ● בעזרה ובהר הבית ● בשעת תפילה ולימוד ● בזמן הזה בהר הבית השלשה ביחד ● מצד בית הכנסת צריך הרחקה יתירה ● טעות מפורסם בעניין מקום השוק ● יש לתקן שלא ללכת אחורי אשה ● בעניין שוק באשה ערוה ● ראיות לגבי מקום השוק ● דעת המשנה ברורה ● מסקנא
15:45 (26/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 6
הטענות נגד העליה להר הבית, והתשובות ● "לשם יחוד" לעליה להר הבית
הקדמה ● בענין מצוות העליה להר הבית ● אנו מצווים לקיים למרות חששות למכשולים ● טעות יסודית של "פטור" ממצוות לפני ביאת משיח \\●●●\\ "לשם יחוד" לעליה להר הבית ● בו מפורטים המצוות שמקיימים בעליה להר הבית \\●●●\\ בענין העליה להר הבית ● גדולי ישראל שתמכו בעלייה ● עליית הרמב"ם להר הבית ● ברדב"ז מפורש ההיתר לעליה להר הבית, הובא בשערי תשובה ● נכד הרא"ש, הרב מאיר אלדבי זצ"ל, בחשיבות תפילה בהר הבית ● מכתב הגאון ר' שריה דבליצקי זצ"ל על בקשה להתיר עליה להר הבית ● הרב שמואל הורביץ זצ"ל, מרבני ברסלב ● דברי הגאון ר' ישראל יעקב פישר זצ"ל על היתר כניסה להר הבית \\●●●\\ הטענות נגד העליה, והתשובות ● [טענה א] העולה להר הבית חייב כרת, משום שכולנו טמאי מת [טענה ב] אנחנו לא יודעים איפה העזרה [טענה ג] חשש זיבה, שצריך ז' נקיים ומים חיים [טענה ד] השר משה מונטיפיורי עלה להר הבית, והחרימו אותו בגלל זה [טענה ה] יש חשש שיעלו בטעות למקום שחייב כרת. [טענה ו] יש לחשוש שאחרים יעלו שלא כדין [טענה ז] מותר לעלות רק לצורך מצוה, וכעת אין בזה מצוה [טענה ח] התגרות באומות, ומכניס סכנה לכלל ישראל [טענה ט] גדולי ישראל אסרו את העליה [טענה י] הרבנות הראשית אסרו, וצריך לשמוע לרבנות הראשית [טענה יא] אנחנו לא ראויים [טענה יב] אלו שעולים הם מהשוליים של החברה ● נספח: הרב מדן: השב"כ בעד עליית יהודים להר הבית
22:36 (18/11/18) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
תגובות: 0   צפיות: 0
21:17 (16/03/19) מכון בריתי יצחק ● הרב יצחק ברנד
הגישה של משה פייגלין נשתנה הרבה לגריעותא ● למשל מה שכתב על המנדט ה-18 של זהות, אדם שדורש ברבים שאין לעשות ברית מילה, מצוה שגם הכי גרועים בעם ישראל מחללי שבת ואוכלי חזיר מ"מ שומרים על מילה. לאיש הזה שמתנגד למילה יש לו הערכה. ● וז"ל משה פייגלין: "גדי וילצ'רסקי (מספר 18 ברשימת זהות לכנסת), הוא אדם נפלא שבחר לפעול כרצונו ובהתאם לאמונתו ותפיסת עולמו" ● אם זה גם אדם נפלא, אז מה זה משה פייגלין, הוא עבר את הגבולות ● וכן ההכנסה של חיים אמסלם במנדט השני ברשימה שלו, שהוא מסוכן מאוד, ומפקיר בזה את ענין הגרות. וכן הלאה ● ועוד הרבה בעיות בגישה הכללית שלו על "חירות".